Faro Scanner

FARO® PREMIUM 70

Preis: 37.130 €

exkl. 20 % MwSt.

FARO® PREMIUM 150

Preis: 47.430 €

exkl. 20 % MwSt.

FARO® PREMIUM 350

Preis: 56.680 €

exkl. 20 % MwSt.

FARO® FREESTYLE 2 HANDHELD SCANNER

Preis: 18.300 €

exkl. 20 % MwSt.

FARO® SWIFT

Preis: 24.804 €

exkl. 20 % MwSt.